Başa

ÜRÜNLER

» Filtrasyon Sistemlerimiz Hakkında Genel Bilgiler

Filtrasyon sistemi ürünlerimiz; * Multimedya filtreleri * Aktif karbon filtreleri * Yüzey borulamalı multimedya ve aktif karbon filtreleri * Demir mangan filtreleri * Separator, kartuş ve torba filtreler kategorilerinde hizmete sunulmaktadır.

Aktif Karbon Filtreleri

Aktif Karbon Filtrasyon sistemleri, su içinde bulunması muhtemel renk, tat, koku, organik madde, kanserojen olarak bilinen kloraminler, klorlu organik maddeler ve serbest klorun, adsorpsiyon yöntemi ile sudan uzaklaştırılmasını sağlayan proseslerdir.

Demir Mangan Filtreleri

Sularda çözünmüş halde bulunan demir ve mangan renk ve bulanıklığı, bakteri çoğalmasına sebep olur. Bilhassa tekstil, plastik, kâğıt, deri ve gıda endüstrisinde üretimde istenmeyen sonuçlar meydana gelir.

Multimedya Filtreleri

Tüm sularda en belirgin kirlenme parametresi olan bulanıklık; AKM, organik madde, silis, tortu gibi etkenlerden meydana gelmektedir. Bu kirleticiler arasında belli bir çapa sahip olanlar multimedya filtrasyon üniteleri ile arıtılır.

Separatör, Kartuş ve Torba Filtreler

Separatör Filtre sistemleri, özgül ağırlığı sudan fazla olan katı maddelerin ve partiküllerin santrifüj kuvveti etkisi ile sudan uzaklaştırma prensibi ile çalışır. Su, giriş bölmesine teğet olarak girerken oluşan santrifüj etkisi nedeni ile sudan ağır olan partiküller, cihaz çeperlerine doğru savrulur ve spiral hareketlerle toplama bölgesine doğru inerler.

Yüzey Borulamalı Multimedya ve Aktif Karbon Filtre Sistemleri

Multimedya filtreler suyun içerdiği askıda katı maddeleri, bulanıklığı ve partikülleri uzaklaştırmak amacı ile kullanılır. Yüksek kapasiteli debiler için yüzey borulamalı multimedya filtreler kullanılmaktadır.

1