Başa

ÜRÜNLER

TEKNOPHOS KSF 14 Buhar Jeneratörü için Korozyon İnhibitörü

Orta ve düşük dağılım oranına sahip uçucu aminlerin oluşturduğu kısa ve orta uzunluktaki buhar ve kondens hatlarında oksijen, karbondioksit ve pH`a bağlı korozyonun elimine edilmesi için formüle edilmiş sıvı bir ürün kombinasyonudur.

TEKNOPHOS KSF 1400 Buhar Jeneratörü için Korozyon İnhibitörü

Orta ve düşük dağılım oranına sahip uçucu aminlerin oluşturduğu kısa ve orta uzunluktaki buhar ve kondens hatlarında karbondioksite bağlı korozyonun elimine edilmesi için formüle edilmiş sıvı bir ürün kombinasyonudur.

TEKNOPHOS KSF 17 Oksijen İnhibitörü

Yüksek dağılım oranına sahip metal pasife edici ve kimyasal olarak oksijen bağlayıcı özelliklere sahip amin türevlerinin bir kombinasyonudur.

TEKNOPHOS KSF 1700 Oksijen İnhibitörü

Yüksek dağılım oranına sahip metal pasife edici ve kimyasal olarak oksijen bağlayıcı özelliklere sahip amin türevlerinin bir kombinasyonudur.

TEKNOPHOS KSF 20 Buhar Jeneratörü Kışır İnhibitörü

Çok yüksek termal ve kimyasal stabilitesi olan, polimerik dispersantlar, özel seçilmiş fosfonatlar ve alkalinite oluşturucu hidratlardan formüle edilmiş çok kuvvetli sıvı bir depozit inhibitörüdür.

TEKNOPHOS KSF 2000 Buhar Jeneratörü ve Kazanlar İçin Kışır İnhibitörü

Çok yüksek termal ve kimyasal stabilitesi olan, polimerik dispersantlar, özel seçilmiş fosfonatlardan formüle edilmiş çok kuvvetli, sıvı bir depozit inhibitörüdür.

TEKNOPHOS MIX Korozyon ve Depozit Önleyici

Hidrolize karşı dirençli sertlik stabilizörleri ile karbondioksit ve oksijen korozyonunu önleyici dispersantlar ve biyosidal aktif bileşikler içerir.

TEKNOPHOS P 50 Online Sert Kabuk Temizleyici

Suda çözünmeyen metal tuzlarından sıvı-katı ara yüzeyinde oluşan sert kabuk oluşumlarının sistem devredeyken temizlenmesine imkan sağlayan eşsiz bir üründür.

TEKNOPHOS RPH 47 Korozyon İnhibitörü

Düşük pH`a sahip sistemler için hazırlanmış alkali malzemeler ve poliakrilatların karışımından oluşan sıvı bir üründür. Öncelikle pH değerini korozyon kontrolü için uygun bir değere getirir.

TEKNOPHOS SS Oksijen Tutucu

Özel seçilmiş fosfatlar ve oksijen tutucudan oluşmuş, kazan içindeki kalsiyum sertliği ile reaksiyona girip çökelterek kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, kalsiyum silikat kışırının oluşumunu engellerken, aynı zamanda oksijen korozyonunu da önleyen eşsiz bir üründür.

1 2