Başa

ÜRÜNLER » Su Arıtma Sistemleri

» Antalya Atık Su Arıtma Sistemleri

Evsel nitelikli atık suların çevreye ve alıcı ortama (deniz, göl, akarsu vb.) zarar vermeyecek şekilde arıtabilmesi için yapılan çalışmalar sonucunda; - Arıtma verimi % 90-98 olan, - İşletilmesi son derece basit ve ekonomik olan, - Çok az yer kaplayan, - Koku ve sinek yapmayan, - Çok az tesis çamuru çıkaran, atik suların arıtılması için biyolojik süreçle çalışan bir paket tesis oluşturulmuştur.

» Demineralize Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri

Yüksek kalitede saf su ihtiyacı olan proseslere özel olarak tasarlanan deiyonizer üniteleri, ön arıtım ünitelerinden geçirildikten sonra kalan tüm iyonların sudan arındırılması sonucu saf su elde edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

» Filtrasyon Sistemlerimiz Hakkında Genel Bilgiler

Filtrasyon sistemi ürünlerimiz; * Multimedya filtreleri * Aktif karbon filtreleri * Yüzey borulamalı multimedya ve aktif karbon filtreleri * Demir mangan filtreleri * Separator, kartuş ve torba filtreler kategorilerinde hizmete sunulmaktadır.

» Mikrobiyolojik Arıtma Sistemleri Hakkında Genel Bilgiler

Mikrobiyolojik arıtma sistemleri, suya herhangi bir kimyasal veya oksidant ilave edilmeksizin mikroorganizmaların etkisiz hale getirildiği Ultraviyole Sterilizasyon Sistemleri ve içme ve kullanma sularının içerisine, mikrobiyolojik arıtım için kullanılan Teknophos SC25 kimyasalını dozajlamak için tasarlanan Kimyasal Dozajlamalı Dezenfeksiyon Sistemleri olarak sunulmaktadır.

» Mineraller Hakkında Genel Bilgiler

Su arıtma sistemlerinde kullandığımız başlıca mineral ve kimyasallar, aktif karbonlar, iyon değiştirici reçineler ve filtre sistemlerinde kullanılan antrasit, dolomid gibi malzemelerdir. Ayrıca sistem içerisinde birçok farklı aksesuar da tasarlanarak projelendirilmektedir.

» Reverse Osmosis Sistemler Hakkında Genel Bilgiler

Reverse ozmoz arıtım sisteminin temelinde, yarı geçirgen membranlar vardır. Membrana yüksek basınçlı su verildiğinde, sadece saf su molekülleri ve sudaki eriyiklerin ancak %1-3'ü membran gözeneklerinin içinden geçebilir. Böylece bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalar süzülmüş olur.

» Su Yumuşatma Hakkında Genel Bilgiler

Su yumuşatma işi, debi kontrollü, zaman kontrollü, tandem otomatik sistemlerle ve büyük kapasitelerde ise, yüzey borulamalı tekli ve tandem yumuşatma sistemleri aracılığıyla ihtiyaca göre projelendirilerek yapılmaktadır.

» Ultrafiltrasyon Hakkında Genel Bilgiler

ltra filtrasyon sistemlerinde kullandığımız membranların por çapları mikroorganizmaların çaplarından küçük olduğu için %100 güvenle suyu arıtmak mümkündür.

Aktif Karbon Filtreleri

Aktif Karbon Filtrasyon sistemleri, su içinde bulunması muhtemel renk, tat, koku, organik madde, kanserojen olarak bilinen kloraminler, klorlu organik maddeler ve serbest klorun, adsorpsiyon yöntemi ile sudan uzaklaştırılmasını sağlayan proseslerdir.

Aktif Karbonlar

Toz Aktif Karbonlar, Granül Aktif Karbonlar

1 2 3