Cappel BIO 508 Giderler Ve Borular İçin Biyolojik Temizleyici, Tıkanma Önleyici Ve Kötü Koku Giderici 20 L

Cappel BIO 508 seçici adapte bakterilerin sürfaktan, tamponlar ve enzimlerin özellikle belediye biyolojik atık su arıtma tesisi yağları ve greslerinin bertarafı için formüle edilmiş sinerjik bir karışımıdır.

Kanalizasyon sistemlerinde oluşan kötü kokuların giderilmesi amacı ile kullanılır.

Kötü kokuların oluşmasını engellerken atık su içerisinde bulunan bitkisel ve hayvansal yağları da parçalar ve akışkan hale getirir. Bu sayede kanalizasyon sisteminde katı atık birikimini azaltır, tıkanmaları engeller, bakım maliyetlerini azaltır.

Whatsapp Danışma Hattımız Online !