• Welcome to Günsu Enerji Sistemleri Ve Konfor Tesisleri San. Tic. A. Ş. !

Müşteri İlişkileri

0800 511 03 10

E-Posta

info@gunsu.com.tr

Mesai Saatleri

Pazartesi - Cuma : 08:30 - 18.30

Atık Su Arıtma Sistemleri

Atık suların arıtılması için biyolojik süreçle çalışan bir paket tesis oluşturulmuştur. Bu tesis bach reaktör olarak yapılmaktadır. Atık suyun arıtılması için gerekli tüm ekipman ve enstrümanları içeren kompakt bir ünitedir.

Atık Su Arıtma – Dezenfesiyon Sistemin Açıklaması Sistem, atık suda kirlilik yaratan ve çevreye zarar verebilecek maddeleri arıtacak şekilde tasarlanmış olup, bu amacı gerçekleştirmede esas teşkil eden havalandırma, dezenfeksiyon ve çamur stabilizasyonu birimlerini içeren biyolojik arıtımlı kompakt paket arıtma tesisidir.

Paket arıtma tesislerinde uygulanan biyolojik arıtım, atık sudaki organik maddelerin mikrobiyolojik aktivite sonucu tüketilmesini gerçekleştirir. Bu amaçla sistemde yer alan biyolojik reaktörde, mikroorganizmaların bio-parçalanma işlemini yapabilmeleri için gerekli ortam sağlanmıştır.

Bio-parçalanma işlemi sırasında mikroorganizmaların ihtiyaç duyduğu oksijen ve sıcaklık, bünyesindeki blowerden sağlanır. Blowerde üretilen hava, sisteme dipteki difüzörlerle iletilir. Izgaradan geçerek reaktöre alınan atık su, bu birimdeki organik yükten arındırıldıktan sonra çökeltme sürecine alınır. Biyolojik reaktörde mikrobiyolojik faaliyetler sonucunda oluşan mikroorganizma yumağı çökerek arıtılmış atık sudan ayrılırlar.

Savaklanan arıtılmış atık su, deşarj edilebilecek veya bahçe sulamada kullanılabilir hale gelir. Arıtılmış atık su, ilave tersiyer arıtım birimleriyle (filtrasyon, dezenfeksiyon vb.), araba yıkama, çevre temizleme gibi islerde kullanılabilecek hale de getirilebilir. Uzun havalandırmalı aktif çamur esasına göre çalışan sistemde fazla oluşan mikroorganizmalar uzun çamur yağı nedeniyle okside olmakta ve çamur stabilizasyonu sağlandığı için ek ünitelere ihtiyaç duyulmamaktadır. Sistemden atılması gereken çamur hacmi son derece aza indirilmiş olmaktadır. Eğer istenirse ayrıca çamur biriktirme ve yoğunlaştırma ünitesi ayrıca ilave edilebilir.

İlave edilecek çamur biriktirme bölümünde oluşabilecek kokuları engellemek için bu birim difüzörlerle donatılır ve sürekli havalandırılır. Bu birimdeki çamur, yaş gübre olarak kullanılabileceği gibi, projeler bedelsiz olarak hazırlanacak ilave çamur işleme birimleri yapılarak çamur hacmi azaltılabilir ve çamur kuru gübre haline getirilebilir.

Whatsapp Danışma Hattımız Online !