İçme Ve Kullanım Suyu Otomatik Kontrol Sistemleri

• 60×45 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde
• OmniCon GP<
• Pislik tutucu ön filtre, elektrot akış hücresi<
• Giriş-çıkış ve numune alma vanası<
• Kalibrasyon rafı<
• İyon selective serbest klor (FCL) elektrodu<

Whatsapp Danışma Hattımız Online !