Teknophos KS 8725 Kapalı Devre Soğutma Suyu İçin Korozyon İnhibitörü 30 L

Demir ve bakır yüzeyleri korozyona karşı etkili bir şekilde korur. Kalsiyum iyonları ile bağ yaparak pozitif yüklü kolloidler oluşturur. Kalsiyum fosfat çökelmesini engelleyecek polimer ihtiva eder.

Polifosfat, organik fosfat ve azole bileşiklerinden oluşmuş korozyon inhibitörüdür. Kapalı devre soğutma sularının şartlandırılması için kullanılır. Demir ve bakır yüzeyleri korozyona karşı etkili bir şekilde korur. Kalsiyum iyonları ile bağ yaparak pozitif yüklü kolloidler oluşturur. Oluşan pozitif yüklü kolloidler katot yüzeyinde birikerek pasif filim oluştururlar. Kalsiyum fosfat çökelmesini engelleyecek polimer ihtiva eder.

Whatsapp Danışma Hattımız Online !