Teknophos K 55 30 Soğutma Kuleleri İçin PH Dengeleyici 30 L

Sudaki sertlikten kaynaklanan depozit oluşumlarını önler. Sistemin pH değerini düzenlerken korozyona sebep olmaz. Kullanımı kolay ve ekonomiktir.

İnhibitör içerikli bir pH dengeleyicidir. Özellikle soğutma kulesi çevrim suyu alkalinitesini nötralize etmek ve ortam pH`ını dengede tutmak üzere formüle edilmiştir. Suda kalıcı sertlik oluşturan kalsiyum bikarbonatla reaksiyona girerek çözünürlüğü çok daha yüksek tuz bileşikleri meydana getirir.

Böylece soğutma kulesini daha yüksek konsantrasyonlarda işletmeye imkan sağlar. Korozyona yol açmadan depozit oluşumunu azaltır. Kireç taşı oluşumunu engeller. Daha yüksek konsantrasyonlarda çalışma imkanı sağlar.

Whatsapp Danışma Hattımız Online !