• Welcome to Günsu Enerji Sistemleri Ve Konfor Tesisleri San. Tic. A. Ş. !

Müşteri İlişkileri

0800 511 03 10

E-Posta

info@gunsu.com.tr

Mesai Saatleri

Pazartesi - Cuma : 08:30 - 18.30

Aktif Karbon Filtreleri

Aktif Karbon Filtrasyon sistemleri, su içinde bulunması muhtemel renk, tat, koku, organik madde, kanserojen olarak bilinen kloraminler, klorlu organik maddeler ve serbest klorun, adsorpsiyon yöntemi ile sudan uzaklaştırılmasını sağlayan proseslerdir.

Bilindiği gibi organik bileşiklerin çoğu toksiktir. Organik moleküller çok büyük bir yüzey alanına sahip olan aktif karbon parçacıkları tarafından tamamıyla tutulur. Aktif Karbon sisteminin belirli bir çalışma süresinden sonra ters yıkama işlemine girmesi gerekir.

Sistem bu durumda otomatik olarak kendini geri yıkama işlemine alır. Geri yıkama işlemi yüksek debideki suyun, normal işletmedeki su akış yönünün aksi istikametinde akarak, filtre mineralini yıkması ve minerallerin su ile temas eden yüzeylerini değiştirerek adsorpsiyon kabiliyetini arttırmasıdır. Sistem daha önce belirlenmiş ve programlanmış zamanda hiçbir insan müdahalesi olmadan otomatik geri yıkama işlemine girer.

Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına (1000-1500 m²/g) sahip bir malzemedir. Aktif karbon filtrenin verimliğini, filtre yatağında kullanılan aktif karbonun özellikleri ve suyun filtrasyon hızının doğru seçilmiş olması belirler. Aktif karbon sistemlerde, suyun arıtılması esnasında filtrasyon mekanizmasını yanında absorpsiyon mekanizması da işlem yapmaktadır. Bu sebeple Aktif Karbon Filtreler fiziko-kimyasal artıma yapan sistemlerdir.

Aktif karbon ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, mineral yatağının bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Çünkü aktif karbon organik maddeyi bünyesinde biriktirir ve eğer suda bakteri varsa bakteri bu organik maddeyi besin olarak kullanarak üreyebilir.

Bu gibi durumlarda bakteri kaçağı oluşumu mümkündür. Bu sebepler aktif karbonun daha öncesinde ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir.

 

Whatsapp Danışma Hattımız Online !